Genel Hüküm ve Koşullar

1. çevrimiçi teklifin içeriği

Yazar, sağlanan bilgilerin güncelliği, doğruluğu, eksiksizliği veya kalitesi konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez. Yazara karşı, sağlanan bilgilerin kullanılması veya kullanılmaması ya da yanlış veya eksik bilgilerin kullanılmasından kaynaklanan maddi veya manevi zararlarla ilgili sorumluluk talepleri, yazarın kasıtlı veya ağır ihmali olduğuna dair kanıt bulunmadıkça, temelde hariç tutulur. Tüm teklifler değişikliğe tabidir ve bağlayıcı değildir. Yazar, sayfaların bazı bölümlerini veya teklifin tamamını önceden haber vermeksizin değiştirme, ekleme veya silme ya da yayını geçici veya kalıcı olarak durdurma hakkını açıkça saklı tutar.

2. referanslar ve bağlantılar

Eser sahibinin sorumluluk alanı dışında kalan harici web sitelerine (“bağlantılar”) doğrudan veya dolaylı referanslar söz konusu olduğunda, bir sorumluluk yükümlülüğü ancak eser sahibinin içerikten haberdar olması ve yasa dışı içerik durumunda kullanımı engellemesinin teknik olarak mümkün ve makul olması durumunda yürürlüğe girecektir. Bu nedenle yazar, link verilen sayfaların linklerin oluşturulduğu tarihte yasadışı içerikten arındırılmış olduğunu açıkça beyan eder. Yazarın, bağlantılı sayfaların mevcut ve gelecekteki tasarımı ve içeriği üzerinde hiçbir etkisi yoktur. Bu nedenle, bağlantı oluşturulduktan sonra değiştirilen tüm bağlantılı sayfaların tüm içeriğiyle arasına açıkça mesafe koyar. Bu beyan, yazarın kendi web sitesinde yer alan tüm bağlantılar ve referansların yanı sıra yazar tarafından oluşturulan ziyaretçi defterleri, tartışma forumları ve posta listelerindeki üçüncü taraf girişleri için de geçerlidir. Yasadışı, yanlış veya eksik içeriklerden ve özellikle bu tür bilgilerin kullanılmasından veya kullanılmamasından kaynaklanan zararlardan, ilgili yayına yalnızca bağlantılar aracılığıyla atıfta bulunan kişi değil, yalnızca atıfta bulunulan sayfanın sağlayıcısı sorumludur.

3. telif hakkı ve etiketleme kanunu

Yazar, tüm yayınlarda kullanılan grafiklerin, ses belgelerinin, video sekanslarının ve metinlerin telif haklarını gözetmeye, kendi yarattığı grafikleri, ses belgelerini, video sekanslarını ve metinleri kullanmaya veya lisanssız grafiklerden, ses belgelerinden, video sekanslarından ve metinlerden yararlanmaya gayret eder. Web sitesinde belirtilen ve muhtemelen üçüncü şahıslar tarafından korunan tüm marka adları ve ticari markalar, herhangi bir kısıtlama olmaksızın yürürlükteki ticari marka kanunu hükümlerine ve ilgili tescilli sahiplerin mülkiyet haklarına tabidir. Bir ticari markadan yalnızca söz edilmesi, üçüncü taraf haklarıyla korunmadığı anlamına gelmez! Yazarın kendisi tarafından oluşturulan yayınlanmış nesnelerin telif hakkı yalnızca sayfaların yazarına aittir. Görüntüler, diyagramlar, sesler veya metinler gibi nesnelerin yazarın onayı olmadan başka elektronik veya basılı yayınlarda çoğaltılmasına veya kullanılmasına izin verilmez.

4 Bu feragatnamenin yasal geçerliliği

Bu feragatname, yönlendirildiğiniz internet yayınının bir parçası olarak kabul edilecektir. Bu beyanın bölümleri veya münferit şartları yasal veya doğru değilse, diğer bölümlerin içeriği veya geçerliliği bu durumdan etkilenmez.