Gizlilik Politikası

Son güncelleme: 29 Mart 2023

Web sitemizdeki bilgilere gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz!
Bu gizlilik politikasının yardımıyla, web sitemizin kullanıcılarını kişisel verilerin işlenmesinin türü, kapsamı ve amacı hakkında bilgilendirmek istiyoruz. Bu bağlamda kişisel veriler, IP adresiniz de dahil olmak üzere, web sitemizin bir kullanıcısı olarak kişisel olarak tanımlanabileceğiniz tüm bilgilerdir (teorik olarak, muhtemelen dolambaçlı yollarla veya çeşitli verilerin bağlanmasıyla). Çerezlerde saklanan bilgiler genellikle kişisel değildir veya yalnızca istisnai durumlarda kişiseldir; ancak bu, çerezlerin kullanımının izin verilebilirliğini, amaçlarına bağlı olarak büyük ölçüde kullanıcının aktif onayına bağlı kılan özel bir düzenleme kapsamındadır.
Bu gizlilik politikasının genel bir bölümünde, web sitemizdeki verilerin toplanması da dahil olmak üzere, genel olarak veri işlememiz için geçerli olan veri koruma hakkında bilgi veriyoruz. Özellikle, veri sahibi olarak sahip olduğunuz haklar konusunda bilgilendirileceksiniz.
Gizlilik politikamızda kullanılan terimler ve veri koruma uygulamalarımız, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (“GDPR”) ve diğer ilgili ulusal mevzuat hükümlerine dayanmaktadır.

DAHA SORUMLU

ANGER MACHINING GmbH
FN 79383 s
Zaunermühlstrasse 3-5
4050 TraunAvusturya
E: marketing@anger-machining.com
T: +43 7229 71041-0

WEB SİTEMİZDE VERİ TOPLAMA

Web sitemizin tüm içeriği telif hakkı ile korunmaktadır. Tüm verilerin özel, ticari olmayan kullanım için kullanılmasına açıkça izin veriyoruz. Çoğaltma durumunda, ANGER MACHINING GmbH’nin telif hakkı ve mülkiyet hakları açıkça belirtilmelidir. İçerikler hiçbir şekilde değiştirilemez ve yazılı izin olmadan başka web sitelerinde veya ağa bağlı bilgisayarlarda kullanılamaz. Kamusal veya ticari amaçlarla her türlü kullanım ANGER MACHINING GmbH’nin iznini gerektirir. Bu koşulların herhangi bir şekilde ihlal edilmesi, tüm içeriğin derhal imha edilmesiyle sonuçlanacaktır. Daha fazla tazminat talebinde bulunma hakkımızı saklı tutarız.

BAŞVURU SAHİBİ

Web sitemizde açık pozisyonlar hakkında bilgi edinme ve aynı zamanda çevrimiçi başvuru yapma fırsatına sahipsiniz.
Bir başvurunun parçası olarak bize sağladığınız verileri yalnızca yasal hükümlere uygun olarak başvuru sürecinin amacı ve bir parçası olarak işliyoruz. Başvurunuz belirli bir iş ilanıyla ilgiliyse, sağlanan verileri yalnızca bu belirli pozisyon için işleme amacıyla işleyeceğiz. Başvuru sahibi verilerinizin işlenmesi, Madde 6 paragrafı uyarınca bir başvuru sahibinin talebi üzerine sözleşme öncesi önlemlerin uygulanması için gerçekleştirilir. 1 litre. b GDPR.
Bir pozisyon için başvuru sürecinin tamamlanmasından sonra, başvuru verilerinizi yalnızca Madde 6 paragrafı uyarınca gerekli olduğu ölçüde işleyeceğiz. 1 litre. f GDPR meşru menfaatlerimiz (örn. haksız taleplere karşı savunma) için gerekliyse veya başvuru verilerinizin gelecekteki iş ilanları için işlenmesine Madde 6 paragrafı uyarınca açıkça izin verdiyseniz. 1 litre. a GDPR’ye rıza göstermiştir. Aynı durum, istihdam gereksinimlerinizi ve nitelik profilinizi açık pozisyonlarımızla karşılaştırdıktan sonra talep edilmeyen başvurular için de geçerlidir.
Kesinlikle gerekli olan başvuru verileri bu şekilde etiketlenmiştir veya ilgili iş tanımında bulunabilir. Ayrıca, başvuru sahipleri gönüllü olarak bize ek bilgi sağlayabilir.
Başvurunuzu bize göndererek, verilerinizin bu gizlilik politikasında belirtilen tür ve kapsama uygun olarak başvuru sürecini yürütmek amacıyla işlenmesine izin vermiş olursunuz.
Madde 9 paragrafı anlamında özel kişisel veri kategorileri olduğu sürece. 1 GDPR, bunların işlenmesi Madde 9 paragrafına uygun olarak gerçekleştirilir. 2 litre. b GDPR (örneğin ağır engelli durumu gibi sağlık verileri) veya Madde 9 paragrafı uyarınca izninize dayanarak. 2 litre. a GDPR (örneğin, mesleği icra etmeye uygunluğun değerlendirilmesi için gerekli olduğu ölçüde sağlık verileri).
Özel kategorilerdeki kişisel verilerin işlenmesinin, veri sahiplerinin hak ve özgürlükleri açısından artan riskler doğurabileceğini belirtmek isteriz. Özel kategorilerdeki kişisel verileri işlediğimiz ölçüde, bu yalnızca mesleğin icrasına uygunluğu kontrol etmek için yapılır ve bu konuda ayrıca daha fazla bilgi vereceğiz.
Çevrimiçi bir formda bize sağlanan veriler, en son teknolojiye uygun olarak şifrelenmiş biçimde bize iletilir. Başvurunuzu bize e-posta ile de gönderebilirsiniz. Ancak, e-postaların genellikle şifreli olarak gönderilmediğini ve optimum güvenliği sağlamak için şifreleme işlemini kendinizin yapması gerektiğini belirtmek isteriz.
Başvurunuzun başarılı olması halinde, sağladığınız veriler istihdam ilişkisinin amaçları doğrultusunda tarafımızca işlenebilir. Aksi takdirde, bir iş teklifi başvurusu başarılı olmazsa, başvuru sahibinin verileri yasal sürelerin sona ermesinden sonra veya belirli bir amaç için daha uzun süreli depolamaya açıkça izin verdiyseniz, bu sürenin sona ermesinden sonra silinecektir.
Daha uzun bir saklama süresi için onay vermediğiniz sürece, veriler yedi aylık bir süre sonunda silinecektir, böylece başvuru hakkındaki takip sorularını yanıtlayabilir ve Eşit Muamele Yasası uyarınca kanıt sağlama yükümlülüklerimizi yerine getirebiliriz. Seyahat masraflarının geri ödenmesine ilişkin faturalar vergi düzenlemelerine uygun olarak arşivlenir.

ÇEREZLER VE YEREL DEPOLAMA

İnternet varlığımızı daha kullanıcı dostu ve işlevsel hale getirmek için web sitemizde çerezler kullanıyoruz. Bazı çerezler son cihazınızda saklı kalır.
Çerezler, web sitemizi ziyaret ettiğinizde tarayıcınız ile web sunucumuz arasında değiş tokuş edilen küçük veri paketleridir. Bunlar herhangi bir zarara neden olmaz ve yalnızca web sitesi ziyaretçilerini tanımaya yarar. Çerezler yalnızca tarayıcınız tarafından sağlanan bilgileri, yani tarayıcıya kendiniz girdiğiniz veya web sitesinde bulunan bilgileri depolayabilir. Çerezler kod çalıştıramaz ve son cihazınıza erişmek için kullanılamaz.
Web sitemizi aynı son cihazla bir sonraki ziyaretinizde, çerezlerde saklanan bilgiler daha sonra bize (“birinci taraf çerezi”) veya çerezin ait olduğu üçüncü taraf bir web uygulamasına (“üçüncü taraf çerezi”) geri gönderilebilir. İlgili web uygulaması, saklanan ve döndürülen bilgiler aracılığıyla, son cihazınızın tarayıcısıyla web sitesine zaten eriştiğinizi ve ziyaret ettiğinizi tanır.

Çerezler aşağıdaki bilgileri içerir:

 • Çerez adı
 • Çerezin kaynaklandığı sunucunun adı
 • Çerez kimlik numarası
 • Çerezin otomatik olarak silineceği bir tarih
 • Kullanım amaçlarına ve işlevlerine bağlı olarak, çerezleri aşağıdaki kategorilere ayırıyoruz:
 • Web sitemizin teknik olarak çalışmasını ve temel işlevlerini sağlamak için teknik olarak gerekli çerezler. Bu tür çerezler, örneğin, web sitesinde gezinirken ayarlarınızı korumak için kullanılır; veya oturum boyunca önemli bilgilerin korunmasını sağlayabilirler (örn. oturum açma, alışveriş sepeti).
 • İstatistik çerezleri, yalnızca anonim olarak bilgi toplayarak ve analiz ederek ziyaretçilerin web sitemizle nasıl etkileşimde bulunduğunu anlamak için kullanılır. Bu, hem web sitesini hem de ürünlerimizi ve hizmetlerimizi optimize etmek için bize değerli bilgiler sağlar.
 • Pazarlama çerezleri, web sitemizdeki kullanıcılar için hedeflenmiş reklam faaliyetlerini ayarlamak için.
 • Sınıflandırılmamış çerezler, şu anda bireysel çerez sağlayıcıları ile birlikte sınıflandırmaya çalıştığımız çerezlerdir.

Saklama süresine bağlı olarak, çerezleri oturum ve kalıcı çerezler olarak da ayırırız. Oturum çerezleri, mevcut tarayıcı oturumunuz sırasında kullanılan bilgileri depolar. Bu çerezler tarayıcı kapatıldığında otomatik olarak silinir. Son cihazınızda hiçbir bilgi kalmaz. Kalıcı çerezler, web sitesine yapılan iki ziyaret arasında bilgi depolar. Bu bilgilere dayanarak, bir sonraki ziyaretinizde geri dönen bir ziyaretçi olarak tanınacaksınız ve web sitesi buna göre tepki verecektir. Kalıcı bir çerezin ömrü, çerezin sağlayıcısı tarafından belirlenir.
Teknik olarak gerekli çerezlerin kullanımının yasal dayanağı, GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca web sitemizin teknik olarak kusursuz çalışması ve sorunsuz işlevselliği konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR. Web sitemiz bu çerezler olmadan düzgün çalışamaz. İstatistik ve pazarlama çerezlerinin kullanımı, Madde 6 paragrafı uyarınca onayınızı gerektirir. 1 litre. a GDPR. Madde 7 paragrafı uyarınca çerezlerin kullanımına ilişkin onayınızı geri çekebilirsiniz. 3 Gelecek için herhangi bir zamanda GDPR. Rıza gönüllülük esasına dayanır. Verilmediği takdirde herhangi bir dezavantaj söz konusu değildir. Gerçekte kullandığımız çerezler hakkında daha fazla bilgi (özellikle amaçları ve saklama süreleri hakkında) bu gizlilik politikasında ve çerez banner’ımızda kullandığımız çerezler hakkında bilgilerde bulunabilir.
İnternet tarayıcınızı, çerezlerin son cihazınızda depolanması genellikle engellenecek veya her seferinde çerezlerin ayarlanmasını kabul edip etmediğiniz sorulacak şekilde de ayarlayabilirsiniz. Çerezler ayarlandıktan sonra, bunları istediğiniz zaman silebilirsiniz. Tüm bunların nasıl çalıştığını tarayıcınızın yardım işlevinden ayrıntılı olarak öğrenebilirsiniz.
Çerezlerin genel olarak devre dışı bırakılmasının web sitemizde işlevsel kısıtlamalara yol açabileceğini lütfen unutmayın.
Ayrıca web sitemizde yerel depolama işlevleri (“yerel depolama” olarak da bilinir) kullanıyoruz. Veriler tarayıcınızın önbelleğinde yerel olarak saklanır ve siz tarayıcıyı kapattıktan sonra bile okunabilir – önbelleği silmediğiniz veya oturum depolama alanı olmadığı sürece.
Üçüncü taraflar Yerel Depolamada saklanan verilere erişemez. Özel eklentiler veya araçlar yerel depolama işlevlerini kullanırsa, bu ilgili eklenti veya araçta açıklanır.
Eklentilerin veya araçların yerel depolama işlevlerini kullanmasını istemiyorsanız, bunu ilgili tarayıcınızın ayarlarından kontrol edebilirsiniz. Bunun işlevsel kısıtlamalara yol açabileceğini belirtmek isteriz.

GOOGLE ANALİTİK

Amaç: İstatistik Alıcı ülke: ABD
Kullanıcı davranışını analiz etmek ve İnternet varlığımızı optimize etmek için web sitemizde web analiz hizmeti Google Analytics’in işlevlerini kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır (“Google”).
DİKKAT! Bu hizmetin bir parçası olarak, veriler ABD’ye aktarılır veya böyle bir aktarım göz ardı edilemez. Avrupa Adalet Divanı’nın görüşüne göre, verilerin ABD’ye aktarılması sırasında şu anda yeterli düzeyde veri koruması bulunmadığını ve bu nedenle çeşitli riskler (ABD istihbarat servislerinin olası erişimi gibi) bulunduğunu belirtmek isteriz.
Google Analytics, web sitemizin kullanımını analiz etmemizi sağlayan çerezler kullanır.
Tarayıcı türü/sürümü, kullanılan işletim sistemi, daha önce ziyaret edilen sayfa, erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı (IP adresi), sunucu sorgusunun zamanı gibi web sitesinin kullanımıyla ilgili bilgiler genellikle bir Google sunucusuna iletilir ve orada saklanır. Bu amaçla Google ile bir sözleşme imzaladık.
Google bu bilgileri bizim adımıza web sitemizin kullanımını analiz etmek, web sitemizdeki faaliyetler hakkında raporlar derlemek ve bize web sitemizin kullanımı ve İnternet kullanımı ile ilgili başka hizmetler sağlamak için kullanacaktır. Google’a göre, tarayıcınız tarafından iletilen IP adresi diğer Google verileriyle birleştirilmeyecektir.
Google Analytics’i yalnızca bu web sitesine “anonymizeIP” kodunu ekleyerek etkinleştirilmiş IP anonimleştirme ile kullanıyoruz. Bu, IP adresinizin maskelenmesini ve böylece tüm verilerin anonim olarak toplanmasını garanti eder. Yalnızca istisnai durumlarda tam IP adresi bir Google sunucusuna iletilir ve orada kısaltılır.
Web sitesini ziyaretiniz sırasında, diğerlerinin yanı sıra aşağıdaki veriler toplanır:

 • çağırdığınız sayfalar, “tıklama yolunuz”
 • “Web sitesi hedeflerine” ulaşılması (dönüşümler, örneğin bülten kayıtları, indirmeler, satın almalar)
 • Kullanıcı davranışınız (örn. tıklamalar, bekleme süresi, hemen çıkma oranları)
 • Yaklaşık konumunuz (bölge)
 • IP adresiniz (kısaltılmış biçimde)
 • tarayıcınız ve kullandığınız son cihazlar hakkında teknik bilgiler (örn. dil ayarı, ekran çözünürlüğü)
 • İnternet sağlayıcınız
 • yönlendiren URL (web sitemize hangi web sitesi / hangi reklam ortamı aracılığıyla geldiğiniz)

Web sitemizin kullanımına ilişkin veriler, tarafımızca belirlenen saklama süresinin bitiminden hemen sonra silinecektir. Google Analytics bize saklama süresi için şu seçenekleri sunar: 14 ay, 26 ay, 38 ay, 50 ay, otomatik olarak silme. Şu anda belirlediğimiz saklama süresi hakkında bilgi almak için istediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Verilerinizin Google Analytics yardımıyla işlenmesi, Madde 6 paragrafı anlamında açık izninize dayanmaktadır. 1 litre. a GDPR. Onayınızı gelecekte geçerli olmak üzere istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Ayrıca, aşağıdaki bağlantıda bulunan tarayıcı eklentisini indirip yükleyerek verilerin toplanmasını önleyebilirsiniz: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google veri merkezlerinin tam olarak nerede olduğunu buradan öğrenebilirsiniz: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/
Verilerin Google tarafından kullanımı, ayarlar ve itiraz seçenekleri hakkında daha fazla bilgi Google’ın https://policies.google.com/privacy adresindeki gizlilik politikasında bulunabilir.
Google ürünleri için veri işleme koşulları ve üçüncü ülkelere veri aktarımı için standart sözleşme maddeleri https://business.safety.google/adsprocessorterms/ adresinde bulunabilir.

GOOGLE ETIKET YÖNETICISI

Web sitemiz Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda (“Google”) tarafından sağlanan Google Tag Manager hizmetini kullanmaktadır.

DİKKAT! Bu hizmetin bir parçası olarak, veriler ABD’ye aktarılır veya böyle bir aktarım göz ardı edilemez. Avrupa Adalet Divanı’nın görüşüne göre, verilerin ABD’ye aktarılması sırasında şu anda yeterli düzeyde veri koruması bulunmadığını ve bu nedenle çeşitli riskler (ABD istihbarat servislerinin olası erişimi gibi) bulunduğunu belirtmek isteriz.

Google Etiket Yöneticisi’ni başlattığınızda, tarayıcınız Google’ın sunucularıyla bir bağlantı kurar. Bunlar çoğunlukla ABD’de bulunur. Sonuç olarak Google, web sitemize IP adresiniz üzerinden erişildiğinin farkına varır. Google veri merkezlerinin tam olarak nerede olduğunu buradan öğrenebilirsiniz: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/

Tag Manager, web sitesi etiketlerini bir arayüz üzerinden yönetebileceğimiz bir hizmettir. Bu, izleme kodları veya dönüşüm pikselleri gibi kod parçacıklarını kaynak koduna müdahale etmeden web sitelerine entegre etmemize olanak tanır. Etiket Yöneticisi yalnızca verileri iletir, ancak bunları ne toplar ne de saklar. Etiket Yöneticisinin kendisi çerez içermeyen bir alandır ve yalnızca çevrimiçi teklifimizdeki diğer hizmetleri yönetmek için kullanıldığından herhangi bir kişisel veri işlemez. Her halükarda bu, Madde 6 paragrafı temelinde meşru bir menfaat teşkil etmektedir. 1 lit f GDPR. Etiket Yöneticisi diğer etiketlerin çözümlenmesini sağlar ve bunlar da veri toplayabilir. Ancak Etiket Yöneticisi bu verilere erişmez. Etki alanı veya çerez düzeyinde bir devre dışı bırakma yapıldıysa, bu durum Etiket Yöneticisi ile uygulanan tüm izleme etiketleri için geçerli olmaya devam eder.
Bu hizmeti önlemek için bir JavaScript engelleyici yükleyebilirsiniz. Ancak bu, web sitesinin artık her zamanki gibi çalışmamasına neden olabilir.

Veri koruma hakkında daha fazla bilgi aşağıdaki Google web sitelerinde bulunabilir:
Gizlilik Politikası: https://policies.google.com/privacy SSS Google Etiket Yöneticisi: https: //www.google.com/intl/de/tagmanager/faq.html Kullanım Şartları Google Etiket Yöneticisi: https: //marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/tag-manager/use-policy/ Üçüncü Ülke Aktarımları için Standart Sözleşme Maddeleri dahil Google Ads Veri İşleme Şartları: https://business.safety.google/adsprocessorterms/

HOSTING

Web sitemizin barındırılmasının bir parçası olarak, web sitemizin çalışmasıyla bağlantılı olarak işlenecek tüm veriler depolanır. Bu, web sitesinin çalışmasını sağlamak için gereklidir. Bu nedenle, verileri Madde 6 paragrafı uyarınca meşru menfaatimize dayanarak işliyoruz. 1 litre. f Web sitesi teklifimizin optimizasyonunda GDPR. Çevrimiçi varlığımızı sağlamak için, yukarıda belirtilen verileri GDPR Madde 28 uyarınca sipariş işlemenin bir parçası olarak kullanıma sunduğumuz web barındırma sağlayıcılarının hizmetlerini kullanıyoruz.

BİZE ULAŞIN

Bizimle iletişime geçtiğinizde, verileriniz iletişim talebini işlemek ve GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. a uyarınca sözleşme öncesi hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi bağlamında ele almak için kullanılacaktır. 1 litre. b DSGVO kullanılır. Verilerinizin işlenmesi, talebinizin işlenmesi ve yanıtlanması için gereklidir, aksi takdirde talebinizi yanıtlayamayız veya yalnızca sınırlı bir ölçüde yanıtlayabiliriz. Veriler, Madde uyarınca meşru menfaatimiz temelinde işlenebilir. Madde 6 paragraf. 1 litre. f Doğrudan pazarlamaya ilişkin GDPR bir müşteri ve potansiyel müşteri veritabanında saklanır.

Talebiniz kesin olarak yanıtlanmışsa ve silinmesini engelleyecek yasal saklama süreleri yoksa, örneğin sonraki sözleşme işlemleri bağlamında, talebinizi ve iletişim verilerinizi sileceğiz. Bu durum genellikle sizinle üç yıl boyunca hiç temas kurulmamış olması halinde geçerlidir.

HABER BÜLTENİ

Web sitemizde bir haber bültenine kaydolma imkanı sunuyoruz. Haber bültenimiz, ürünlerimiz veya hizmetlerimizin yanı sıra bunlara eşlik eden bilgiler, teklifler veya promosyonlar hakkında bilgiler içerir.
Haber bültenimize onay, çift katılım prosedürü olarak adlandırılan bir şekilde verilir. Bu, kayıt olduktan sonra kaydınızı onaylamanızı isteyen bir e-posta alacağınız anlamına gelir. Bu onay, kimsenin başkasının e-posta adresiyle giriş yapmaması için gereklidir. Haber bülteni abonelikleri Madde 6 paragrafına uygun olarak işlenir. 1 litre. f Doğrulanabilirlik konusundaki meşru menfaatimiz temelinde GDPR. Bu, kayıt ve onay zamanının yanı sıra IP adresinin saklanmasını da içerir. Saklanan verilerinizde yapılan değişiklikler de kaydedilir.

Haber bülteni, aşağıdakilere uygun olarak izninize dayalı olarak gönderilir. Madde 6 paragraf. 1 litre. a GDPR veya rıza gerekmiyorsa, Madde 6 paragrafı uyarınca benzer ürün ve hizmetler için doğrudan pazarlama konusundaki meşru menfaatlerimize dayanarak. 1 litre. f GDPR. Ancak, e-posta adresinizi başka bir siparişle bağlantılı olarak zaten almışsak, haber bülteni benzer ürünlerimiz veya hizmetlerimizle ilgiliyse ve iletişim bilgileriniz toplandığında pazarlama amacıyla kullanılmasını yasaklama fırsatınız varsa ve buna itiraz etmediyseniz, izniniz olmadan size bir haber bülteni göndereceğiz. Haber bülteninin gönderilmesinin bir parçası olarak, yanıt davranışınızı GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca meşru menfaatimize dayanarak da işliyoruz. Madde 6 paragraf. 1 litre. f GDPR.

Madde 7 paragrafı uyarınca gelecekte geçerli olmak üzere onayınızı iptal ederek istediğiniz zaman haber bülteni aboneliğinizi iptal edebilirsiniz. 3 GDPR veya işlemeye itiraz etme. Bunu yapmak için ilgili haber bülteninde bir seçenek bulacaksınız veya bizimle e-posta yoluyla iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. İptal veya itiraz durumunda, e-posta adresinizi GDPR Madde 6 paragraf 1 lit. f uyarınca meşru menfaatlerimiz temelinde üç yıla kadar saklayabiliriz. Madde 6 paragraf. 1 litre. f Daha önce onay verdiğinizi kanıtlayabilmek için bunları silmeden önce GDPR.

SUNUCU-LOG-DOSYALARI

Teknik nedenlerle, özellikle işlevsel ve güvenli bir İnternet varlığı sağlamak için, web sitemize erişimle ilgili teknik olarak gerekli verileri, tarayıcınızın otomatik olarak bize ilettiği sunucu günlük dosyaları olarak adlandırılan dosyalarda işliyoruz.

İşlediğimiz erişim verileri şunları içerir

 • Erişilen web sitesinin adı
 • Kullanılan tarayıcı türü dahil. Versiyon
 • Ziyaretçi tarafından kullanılan işletim sistemi
 • ziyaretçi tarafından daha önce ziyaret edilen sayfa (yönlendiren URL)
 • Sunucu isteğinin zamanı
 • Aktarılan veri miktarı
 • Erişen bilgisayarın ana bilgisayar adı (kullanılan IP adresi)

Bu veriler herhangi bir gerçek kişiye atanmaz ve yalnızca istatistiksel değerlendirmeler ve web sitemizin işletilmesi ve iyileştirilmesi ile İnternet teklifimizin güvenliği ve optimizasyonu için kullanılır. Bu veriler yalnızca web sitesi barındırıcımıza iletilir. Bu veriler diğer veri kaynaklarıyla birleştirilmemiş veya bir araya getirilmemiştir. Web sitemizin yasa dışı kullanımına ilişkin herhangi bir şüphe olması durumunda, bu verileri geriye dönük olarak kontrol etme hakkımızı saklı tutarız. Veri işleme, Madde 6 paragrafı uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır. 1 litre. f Web sitemizin teknik olarak hatasız sunumu ve optimizasyonunda GDPR.
Erişim verileri, amaç yerine getirildikten kısa bir süre sonra, genellikle birkaç gün sonra, kanıt amacıyla daha fazla saklama gerekmedikçe silinir. Aksi takdirde, olay nihai olarak açıklığa kavuşturulana kadar veriler saklanacaktır.

SSL ŞİFRELEME

Web sitemizi ziyaret ettiğinizde, tarayıcınız tarafından desteklenen en yüksek şifreleme düzeyi ile birlikte yaygın SSL (Güvenli Yuva Katmanı) yöntemini kullanıyoruz. Web sitemizin münferit bir sayfasının şifreli olarak iletilip iletilmediğini, tarayıcınızın durum çubuğunda anahtar veya kilit sembolünün kapalı olarak görüntülenmesinden anlayabilirsiniz. Bu prosedürün kullanımı, Madde uyarınca meşru menfaatimize dayanmaktadır. Madde 6 paragraf. 1 litre. f Uygun şifreleme tekniklerinin kullanımına ilişkin GDPR.
Ayrıca, GDPR uyarınca uygun teknik ve organizasyonel güvenlik önlemlerinden yararlanıyoruz. Verilerinizi kazara veya kasıtlı manipülasyona, kısmen veya tamamen kayba, imhaya veya üçüncü tarafların yetkisiz erişimine karşı korumak için GDPR Madde 32. Güvenlik önlemlerimiz teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirilmekte ve en son teknolojiye uygun olarak güncel tutulmaktadır.

WEBCARE

Web sitemizde çerezlerin ve araçların kullanımı için veri korumasına uygun onay almak için DataReporter WebCare onay banner’ını kullanıyoruz. Bu, DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Avusturya (“DataReporter”) tarafından sağlanan bir hizmettir.
Bu şirket hakkında daha fazla bilgi edinmeniz için www.datareporter.eu web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Onay banner’ı, web sitemizin ilgili kullanıcısının kararını kaydeder ve saklar. Onay başlığımız, istatistiksel ve pazarlama çerezlerinin yalnızca kullanıcı bunların kullanımına açık onayını verdikten sonra ayarlanmasını sağlar.
Kullanıcının çerez kullanımını ne ölçüde onayladığına ilişkin bilgileri saklarız. Kullanıcının kararı, çerez ayarlarına erişerek ve onay beyanını yöneterek herhangi bir zamanda iptal edilebilir. Onay geri çekildikten sonra mevcut çerezler silinir. Ayrıca, çerez ayrıntılarında atıfta bulunulan kullanıcının onayının durumu hakkında bilgi depolamak için bir çerez ayarlanır. Ayrıca, bu hizmet çağrıldığında ilgili kullanıcının IP adresi DataReporter sunucularına iletilir. IP adresi ne saklanır ne de kullanıcının diğer verileriyle ilişkilendirilir, yalnızca hizmetin doğru şekilde yürütülmesi için kullanılır. Bu nedenle, yukarıda belirtilen verilerin kullanımı, Madde 6 paragrafı uyarınca web sitemizin yasalara uygun tasarımına ilişkin meşru menfaatimize dayanmaktadır. 1 litre. f GDPR.
Daha fazla bilgi DataReporter’ın gizlilik politikasında bulunabilir: https: //www.datareporter.eu/de/privacystatement.html. Bu hizmet hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen office@datareporter.eu ile iletişime geçin.

WEBCARE ONAY BELGESI

Web sitemizde WebCare onay kanıtı işlevini etkinleştirdik. Hizmetin sağlayıcısı DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Avusturya’dır (“DataReporter”).
WebCare’deki onay kanıtı işlevi, hem web sitemizin kullanıcılarının onayını onay banner’ımız aracılığıyla kanıtlamamızı hem de kişisel onay geçmişlerini kullanıcıların kendileri için şeffaf ve anlaşılır hale getirmemizi sağlar.
Bu işlev her kullanıcı için benzersiz bir Onay Kimliği oluşturur ve Onay Banner’ımız aracılığıyla onay veya iptal ile ilgili her eylem Onay Kimliği ile bağlantılı olarak kaydedilir. Kullanıcının kararlarının geçmişi korumalı bir depolama alanında saklanır ve kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda görüntülenebilir. Web sitesi operatörü olarak bizim için, bir geçmiş yalnızca ilgili Onay Kimliğini bildiğimizde belirli bir kişiye atanabilir.
Bir kullanıcının onay banner’ı aracılığıyla yapılan her işlem 60 gün boyunca saklanır ve ardından otomatik olarak silinir. Onay belgesinin saklandığı yer Frankfurt / Almanya’dır (AB). Sunucuda, Onay Kimliği ve eylemlere ilişkin veriler dışında IP veya diğer kişisel verileri saklayan hiçbir günlük tutulmaz.
Bu işlevin kullanımı, GDPR Madde 5 uyarınca dokümantasyon ve hesap verebilirlik yükümlülüklerimize dayanmaktadır. Veri sahiplerinin rızasına ilişkin kanıt sunmaya yönelik bu yükümlülüklerin, çevrimiçi sektörde beklenen ePrivacy Yönetmeliği ışığında da güçlendirileceğini varsayıyoruz.
Bu işlev hakkında daha fazla bilgiyi sağlayıcının yardım merkezinde bulabilirsiniz: https://help.datareporter.eu/docs/webcare/webcare_consent_conserve/
Veri koruma hakkında daha fazla bilgi için: https://www.datareporter.eu/de/privacystatement.html

WEBCARE İSTATİSTİKLERİ

Web sitemizde WebCare istatistik işlevini etkinleştirdik. Bu hizmetin sağlayıcısı DataReporter GmbH, Zeileisstraße 6, 4600 Wels, Avusturya’dır (“DataReporter”).
WebCare’deki istatistik işlevi, web sitesi kullanıcılarımızın etkileşimlerini onay başlığımızla anonimleştirilmiş bir şekilde kaydetmemizi sağlar. İstatistikler yalnızca onay başlığının açılıp açılmadığını ve hangi eylemlerin gerçekleştirildiğini (onay amacı, iptal) kaydeder. Yalnızca istatistiksel veriler ve belirli bir kullanıcıya ilişkin hiçbir faaliyet saklanmaz. Ziyaretçinin IP adresi yalnızca bağlantının amacı için kullanılır ve bağlantı sonlandırıldıktan sonra tamamen silinir.
WebCare istatistik işlevinin kullanımı, onay banner’ımızın performansını ve buna bağlı olarak çevrimiçi teklifimizin kullanıcı dostu ve erişilebilirliğini izleme konusundaki meşru menfaatimize dayanmaktadır.
İstatistiksel veriler 30 gün boyunca saklanır, daha eski veriler otomatik olarak silinir.
Bu işlev hakkında daha fazla bilgiyi sağlayıcının yardım merkezinde bulabilirsiniz: https://help.datareporter.eu/docs/webcare/webcare_consent_statistic/
Veri koruma hakkında daha fazla bilgi için: https://www.datareporter.eu/de/privacystatement.html

YOUTUBE

Amaç: Dış medyaAlıcı ülke: ABD
Web sitemize video yerleştirmek için “YouTube” hizmetini kullanıyoruz. Bu hizmetin sağlayıcısı Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, İrlanda’dır (“YouTube”).
DİKKAT! Bu hizmetin bir parçası olarak, veriler ABD’ye aktarılır veya böyle bir aktarım göz ardı edilemez. Avrupa Adalet Divanı’nın görüşüne göre, verilerin ABD’ye aktarılması sırasında şu anda yeterli düzeyde veri koruması bulunmadığını ve bu nedenle çeşitli riskler (ABD istihbarat servislerinin olası erişimi gibi) bulunduğunu belirtmek isteriz.
YouTube’da genişletilmiş veri koruma modunu etkinleştirdik. YouTube’a göre bu mod, YouTube’un bir videoyu izlemeden önce bu web sitesini ziyaret edenler hakkında herhangi bir bilgi depolamadığı anlamına gelir. Ancak verilerin YouTube ortaklarına aktarılması, genişletilmiş veri koruma modu tarafından hariç tutulmamaktadır.
Bir YouTube videosunu başlattığınız anda YouTube sunucularıyla bağlantı kurulur. Bu, YouTube’un hangi sayfalarımızı ziyaret ettiğinizi bilmesini sağlar. YouTube hesabınızda oturum açtıysanız, YouTube’un gezinme davranışınızı doğrudan kişisel profilinize atamasına izin vermiş olursunuz. Bu durum, hesabınızdan çıkış yaparak önlenebilir.
Ayrıca YouTube, bir videoyu başlattıktan sonra son cihazınızda çeşitli çerezler depolayabilir veya benzer teknolojiler kullanabilir (örn. cihaz parmak izi). YouTube ayrıca son cihazınızdaki yerel depolama alanını da kullanır. Bu şekilde YouTube, bu web sitesine gelen ziyaretçiler hakkında bilgi edinebilir. Bu bilgiler, diğer şeylerin yanı sıra, video istatistiklerini kaydetmek, kullanıcı dostluğunu geliştirmek ve dolandırıcılık girişimlerini önlemek için kullanılır.
YouTube’un kullanımı, web sitemizin çekici bir şekilde sunulması içindir. Bu, Madde 6 paragrafı anlamında meşru bir menfaat teşkil eder. 1 litre. f GDPR. İlgili bir rıza talep edilmişse, işleme yalnızca Madde 6 paragrafına dayanarak gerçekleştirilir. 1 litre. a GDPR; onay gelecek için herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
Geçerli YouTube gizlilik politikası şu adreste bulunabilir: https://www.google.com/policies/privacy/, devre dışı bırakma seçeneği: https: //adssettings.google.com/authenticated

VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Aşağıdaki hükümler yalnızca web sitemizdeki verilerin toplanması için değil, aynı zamanda genel olarak kişisel verilerin işlenmesi için de geçerlidir.

KİŞİSEL VERİLER

Kişisel veriler, size bireysel olarak atanabilen bilgilerdir. Bunlara örnek olarak adresiniz, adınız ve posta adresiniz, e-posta adresiniz veya telefon numaranız verilebilir. Bir web sitesini ziyaret eden kullanıcı sayısı gibi bilgiler kişisel veri değildir, çünkü tek bir kişiye tahsis edilmesine izin vermez.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNİN YASAL DAYANAĞI

Bu gizlilik politikasında daha spesifik bilgiler verilmediği sürece (örneğin kullanılan teknolojiler için), kişisel verilerinizi aşağıdaki yasal dayanaklara dayanarak işleyebiliriz:

 • Madde 6 paragraf uyarınca rıza. 1 litre. a GDPR – Veri sahibi, kişisel verilerinin bir veya daha fazla özel amaç için işlenmesine rıza göstermiştir.
 • Madde 6 paragrafı uyarınca sözleşmenin yerine getirilmesi ve sözleşme öncesi tedbirler. 1 litre. b GDPR – İşleme, veri sahibinin taraf olduğu bir sözleşmenin ifası için veya bir sözleşmeye girmeden önce adımlar atmak için gereklidir.
 • Madde 6 paragrafı uyarınca yasal yükümlülük. 1 litre. c GDPR – İşlemenin yasal bir yükümlülüğe uygunluk için gerekli olması.
 • Madde 6 paragrafı uyarınca hayati çıkarların korunması. 1 litre. d GDPR – Veri sahibinin veya başka bir gerçek kişinin hayati çıkarlarını korumak için işlemenin gerekli olması.
 • Madde 6 paragrafı uyarınca meşru menfaatler. 1 litre. f GDPR – Söz konusu menfaatlerin veri sahibinin menfaatleri veya temel hak ve özgürlükleri tarafından geçersiz kılındığı durumlar haricinde, kontrolör veya üçüncü bir tarafça gözetilen meşru menfaatler için işleme faaliyetinin gerekli olması.

GDPR hükümlerine ek olarak, sizin veya bizim kendi ülkemizdeki ulusal veri koruma düzenlemelerinin de geçerli olabileceğini lütfen unutmayın.

KİŞİSEL VERİLERİN İLETİLMESİ

Kişisel verileriniz, bu gizlilik politikasında listelenenler dışındaki amaçlarla üçüncü taraflara aktarılmayacaktır.
Kişisel verilerinizi yalnızca aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflara aktarırız:

 • Madde 6 paragrafına uygun olarak onayınızı verdiniz. 1 litre. a GDPR buna açıkça rıza göstermiştir,
 • Madde 6 paragrafı uyarınca ifşa. 1 litre. f GDPR meşru menfaatlerin korunması ve yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gereklidir ve verilerinizin ifşa edilmemesinde ağır basan meşru bir menfaatiniz olduğunu varsaymak için hiçbir neden yoktur,
 • Madde 6 paragrafı uyarınca ifşa için. 1 litre. c GDPR yasal bir zorunluluktur ve bunun yanı sıra yasal olarak izin verilebilir ve/veya
 • Madde 6 paragrafı uyarınca. 1 litre. b GDPR, sizinle olan sözleşmeye dayalı ilişkilerin işlenmesi için gereklidir.

SÖZLEŞMELI IŞLEYICILERLE IŞBIRLIĞI

Kişisel verileri bizim adımıza işleyen hizmet sağlayıcılarımızı özenle seçiyoruz. Bir sipariş işleme sözleşmesi temelinde kişisel verilerin işlenmesi için üçüncü tarafları görevlendirirsek, bu GDPR Madde 28 uyarınca yapılır.

ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE AKTARIM

Verileri üçüncü bir ülkede işliyorsak veya bu, üçüncü taraf hizmetlerinin kullanımı veya verilerin başka kişilere veya şirketlere ifşa edilmesi veya aktarılması bağlamında gerçekleşiyorsa, bu yalnızca verilerin aktarılması için yukarıda açıklanan yasal dayanaklar temelinde gerçekleşecektir.

Açık rıza veya sözleşmesel gerekliliğe tabi olarak, verileri GDPR Madde 44-49 uyarınca yalnızca yeterli olarak kabul edilen bir veri koruma seviyesine sahip üçüncü ülkelerde veya AB Komisyonu’nun standart sözleşme maddeleri olarak adlandırılan sözleşme yükümlülüğü, sertifikaların varlığı veya bağlayıcı iç veri koruma düzenlemeleri gibi özel garantiler temelinde işleriz veya işletiriz.

ABD’YE VERİ AKTARIMI / GİZLİLİK KALKANININ KALDIRILMASI

Özel bir kişi ile İrlanda denetim makamı arasındaki yasal bir ihtilaf nedeniyle, 16 Temmuz 2020 tarihi itibariyle, GDPR Madde 45 uyarınca AB Komisyonu’nun bir yeterlilik kararı olan ve ABD’nin belirli koşullar altında yeterli düzeyde veri korumasına sahip olduğunun teyit edildiği “Gizlilik Kalkanı” olarak adlandırılan uygulamanın artık geçerli olmadığını açıkça belirtmek isteriz.
Bu nedenle Gizlilik Kalkanı artık kişisel verilerin ABD’ye aktarılması için geçerli bir yasal dayanak değildir!
Verileri ABD’ye aktarırsak veya ABD merkezli bir hizmet sağlayıcı kullanırsak, bu gizlilik politikasında buna açıkça atıfta bulunuruz (özellikle web sitemizdeki teknolojilerin açıklamasına bakın).
Kişisel verilerin ABD’ye aktarılması bir kullanıcı olarak sizin için ne anlama gelebilir ve bu bağlamda ne gibi riskler mevcuttur?
Her halükarda, bir kullanıcı olarak sizin için riskler, ABD istihbarat servislerinin yetkileri ve ECJ’ye göre şu anda artık uygun bir veri koruma düzeyi sağlamayan ABD’deki yasal durumdur. Bunlar aşağıdaki hususları içermektedir:

 • Yabancı İstihbarat Gözetim Yasası’nın (FISA) 702. Bölümü istihbarat kurumlarının gözetleme faaliyetlerine hiçbir kısıtlama getirmemekte ve ABD vatandaşı olmayanlar için hiçbir güvence sağlamamaktadır.
 • Başkanlık Politikası Direktifi 28 (PPD-28), etkilenen kişilere ABD makamları tarafından alınan tedbirlere karşı etkili yasal başvuru yolları sağlamamakta ve orantılı tedbirlerin alınması için herhangi bir sınırlama getirmemektedir.
 • Gizlilik Kalkanı’nda öngörülen ombudsman yürütme karşısında yeterli bağımsızlığa sahip değildir; istihbarat servislerine bağlayıcı emirler veremez.

Standart sözleşme maddeleri temelinde ABD’ye yasal olarak uyumlu veri aktarımı?
Komisyon tarafından 2010 yılında kabul edilen standart sözleşme hükümleri (5 Şubat 2010 tarihli ve 2010/87/EU), Madde 46 paragraf. 2c GDPR, hala geçerlidir, ancak kişisel veriler için Avrupa Birliği’ndekine eşdeğer bir koruma düzeyi sağlanmalıdır. Bu nedenle, burada yalnızca hizmet sağlayıcılarımızla olan sözleşmeye dayalı ilişkiler değil, aynı zamanda ABD’deki yetkililer ve oradaki yasal sistem (mevzuat ve yargı yetkisi, yetkililerin idari uygulamaları) tarafından verilere erişim olasılığı da söz konusudur.
Standart sözleşme maddeleri ABD’deki yetkilileri bağlayamaz ve bu nedenle yetkililerin ABD yasaları kapsamında bizim ve hizmet sağlayıcımızın ek bir eylemi olmaksızın veri sahiplerinin haklarına müdahale etme yetkisine sahip olduğu durumlarda yeterli koruma sağlamaz.
Verilerinizin rızanıza dayalı olarak ABD’ye aktarılması yasal olarak uygun mu?
Bilgilendirilmiş onayın ve dolayısıyla temel veri koruma hakkınızın bir kısmının bilerek ve isteyerek kısıtlanmasının yasal olarak mümkün olup olmadığı şu anda tartışmalıdır.
ABD’ye yapılan veri aktarımlarının yasalara uygun olmasını sağlamak için ne gibi önlemler alıyoruz?
ABD’li sağlayıcıların bu seçeneği sunduğu durumlarda, verileri AB sunucularında işlemeyi tercih ediyoruz. Bu, teknik olarak verilerin Avrupa Birliği içinde bulunmasını ve ABD yetkilileri tarafından erişilememesini sağlamalıdır.
Ayrıca ABD’de kullanılan araçların Avrupa’daki alternatiflerini de dikkatle inceliyoruz. Ancak bu bir gecede gerçekleşecek bir süreç değil, zira bizim için teknik ve ekonomik sonuçları da var. Yalnızca Avrupa araçlarının kullanımı ve/veya ABD araçlarının derhal devre dışı bırakılması teknik ve/veya ekonomik nedenlerle bizim için imkansızsa, ABD hizmet sağlayıcıları şu anda kullanılmaya devam edecektir.
ABD araçlarının kullanılmaya devam edilmesi için aşağıdaki önlemleri alıyoruz:
Mümkün olan durumlarda, bir ABD aracını kullanmadan önce izniniz istenecek ve bir hizmetin nasıl çalıştığı konusunda önceden şeffaf bir şekilde bilgilendirileceksiniz. Verilerin ABD’ye aktarılmasıyla ilgili riskler bu bölümde bulunabilir.
ABD’li hizmet sağlayıcılarla standart sözleşme maddeleri imzalamaya ve ek garantiler talep etmeye gayret ediyoruz. Özellikle, verilere erişimi imkansız kılan teknolojilerin kullanılmasını talep ediyoruz, örneğin ABD hizmetleri tarafından bile kırılamayan şifreleme kullanımı veya yalnızca hizmet sağlayıcının atama yapabildiği verilerin anonimleştirilmesi veya takma ad verilmesi. Aynı zamanda, üçüncü taraflarca verilere erişimin gerçekten gerçekleşmesi veya verilere erişim sağlanana kadar hizmet sağlayıcı tarafından tüm yasal yolların tüketilmesi durumunda hizmet sağlayıcıdan ek bilgi talep ediyoruz.

GENEL OLARAK DEPOLAMA SÜRESI

Veriler toplandığında açık bir saklama süresi belirtilmemişse (örneğin bir rıza beyanının parçası olarak), verileri Madde 5 paragrafına uygun olarak saklamakla yükümlüyüz. 1 litre. e GDPR, kişisel verileri işleme amacı ortadan kalkar kalkmaz silmemizi zorunlu kılmaktadır. Bu bağlamda, tabi olduğumuz yasal saklama yükümlülüklerinin, toplanan kişisel verilerin daha fazla işlenmesi için meşru bir amaç teşkil ettiğini belirtmek isteriz.
Prensip olarak, kişisel formdaki verileri bir iş ilişkisinin sona ermesine veya geçerli garanti, garanti veya sınırlama sürelerinin sona ermesine kadar ve bunun ötesinde, verilerin kanıt olarak gerekli olduğu herhangi bir yasal anlaşmazlığın sona ermesine kadar veya her durumda bir iş ortağıyla son temastan sonraki üçüncü yılın sonuna kadar saklar ve saklarız.

ÖZELLIKLE DEPOLAMA SÜRESI

Web sitemizdeki münferit teknolojilerin açıklaması, verilerin depolanma süresine ilişkin özel referanslar içerir. Çerez tablomuz, bireysel çerezlerin saklama süresi hakkında sizi bilgilendirir. Ayrıca, verilerin belirli bir saklama süresi hakkında bize doğrudan soru sorma seçeneğiniz her zaman mevcuttur. Bunu yapmak için lütfen bu gizlilik politikasında verilen iletişim bilgilerini kullanın.

ETKILENEN KIŞILERIN HAKLARI

Etkilenen kişiler bu hakka sahiptir:

 • (i) GDPR Madde 15 uyarınca, tarafımızca işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgi talep etmek. Özellikle, işleme amaçları, kişisel veri kategorisi, verilerinizin ifşa edildiği veya edileceği alıcı kategorileri, planlanan saklama süresi, düzeltme, silme, işlemenin kısıtlanması veya itiraz hakkının varlığı, şikayette bulunma hakkının varlığı, tarafımızdan toplanmadıysa verilerinizin kaynağı ve profil oluşturma dahil otomatik karar vermenin varlığı ve varsa ayrıntıları hakkında anlamlı bilgiler hakkında bilgi talep edebilirsiniz;
 • (ii) GDPR Madde 16 uyarınca, tarafımızca saklanan yanlış veya eksik kişisel verilerin derhal düzeltilmesini talep etmek;
 • (iii) GDPR Madde 17 uyarınca, ifade ve bilgi edinme özgürlüğü hakkının kullanılması, yasal bir yükümlülüğe uyulması, kamu yararı veya yasal taleplerin oluşturulması, uygulanması veya savunulması için gerekli olmadıkça, belirli koşullar altında tarafımızca saklanan kişisel verilerinizin silinmesini talep etmek;
 • (iv) GDPR Madde 18 uyarınca, verilerin doğruluğuna tarafınızdan itiraz edilmesi, işlemenin hukuka aykırı olması ancak silmeyi reddetmeniz, verilere artık ihtiyacımız olmaması ancak yasal taleplerin ileri sürülmesi, uygulanması veya savunulması için ihtiyacınız olması veya GDPR Madde 21 uyarınca işlemeye itiraz etmeniz durumunda kişisel verilerinizin işlenmesinin (geçici olarak) kısıtlanmasını talep etmek;
 • (v) GDPR Madde 20 uyarınca, bize sağladığınız kişisel verilerinizi yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir bir formatta bizden almak veya doğrudan başka bir denetleyiciye iletilmesini talep etmek; ancak bu, yalnızca izninize veya bir sözleşmeye dayanarak otomatik prosedürler yardımıyla işlediğimiz kişisel verilerinizi kapsar;
 • (vi) GDPR Madde 21 uyarınca, kişisel verileriniz meşru menfaatimiz temelinde işleniyorsa, özel durumunuzdan kaynaklanan nedenler varsa veya itiraz doğrudan reklama yönelikse, kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etmek. İkinci durumda, belirli bir durum belirtmeksizin tarafımızdan uygulanacak olan genel bir itiraz hakkınız vardır;
 • (vii) Madde 7 paragrafı uyarınca. 3 GDPR uyarınca bize vermiş olduğunuz onayı istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz. Sonuç olarak, gelecekte bu onaya dayalı veri işlemeye artık devam etmeyebiliriz. Diğer şeylerin yanı sıra, çerez ayarlarımıza erişerek gelecekte geçerli olmak üzere web sitemizde çerez kullanımına verdiğiniz izni iptal etme seçeneğine sahipsiniz;
 • (viii) GDPR Madde 77 uyarınca, verilerinizin tarafımızca yasa dışı işlenmesi hakkında bir denetim makamına şikayette bulunmak. Kural olarak, her zamanki ikamet yerinizin veya iş yerinizin denetim makamına veya şirket merkezimize başvurabilirsiniz.

ANGER MACHINING GmbH için yetkili denetim makamı şudur:
Avusturya Veri Koruma KurumuBarichgasse 40-42, 1030 Viyana, AvusturyaTel: +43 1 52 152-0, dsb@dsb.gv.at

VERİ SAHİBİ HAKLARININ İDDİA EDİLMESİ

Kişisel verilerinizin kullanımına kendiniz karar verirsiniz. Bu nedenle, yukarıda belirtilen haklarınızdan herhangi birini bize karşı kullanmak isterseniz, marketing@anger-machining.com adresine e-posta göndererek veya posta ya da telefon yoluyla bizimle iletişime geçebilirsiniz.
Lütfen sorumlu çalışanlarımızın kişisel verilerinizin belirli bir şekilde işlenmesine ilişkin sorularını yanıtlayarak talebinizi somutlaştırmamıza yardımcı olun. Kimliğiniz hakkında haklı şüphelerimiz varsa, kimliğinizin bir kopyasını talep edebiliriz.
Veri koruma hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen marketing@anger-machining.com adresinden veya bu gizlilik politikasında verilen diğer iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin.

Traun, 29 Mart 2023